Pravidlá slovenského názvoslovia vtákov. Odporúčané slovenské názvy vtákov sveta.

 
Úvodná stránka
Pravidlá názvoslovia
Názvoslovie vtákov
=> 1 Tinamiformes ...
=> 2 Gruiformes ...
=> 3 Psittaciformes ...
=> 4 Apodiformes ...
=> 5 Passeriformes - Acanthisittidae ...
=> 6 Menuridae ...
=> 7 Laniidae ...
=> 8 Donacobiidae ...
=> 9 Muscicapidae ...
=> 10 Fringillidae ...
Posledná verzia a zmeny
Avifauna Slovenska
Synonymá
Užitočné linky
Na záver
 

1 Tinamiformes ...

TINAMIFORMES TINAMY
Tinamidae Tinamovité
Tinaminae Tinamorodé
Tinamus tao tinama sivá
Tinamus solitarius tinama samotárska
Tinamus osgoodi tinama čierna
Tinamus major tinama veľká 
Tinamus guttatus tinama bielohrdlá
Nothocercus bonapartei tinama horská
Nothocercus julius tinama pralesná 
Nothocercus nigrocapillus tinama kapucňová
Crypturellus berlepschi skrytochvost sadzovitý
Crypturellus cinereus skrytochvost popolavohnedý
Crypturellus soui skrytochvost malý
Crypturellus ptaritepui skrytochvost bielooký
Crypturellus obsoletus skrytochvost gaštanový 
Crypturellus undulatus skrytochvost vlnkovaný 
Crypturellus transfasciatus skrytochvost bledobrvý
Crypturellus strigulosus skrytochvost nížinný
Crypturellus duidae skrytochvost sivonohý
Crypturellus erythropus skrytochvost červenonohý
Crypturellus saltuarius skrytochvost maghdalenský
Crypturellus noctivagus skrytochvost pásikavý 
Crypturellus atrocapillus skrytochvost čiernočiapočkatý
Crypturellus cinnamomeus skrytochvost húštinový
Crypturellus boucardi skrytochvost tmavoprsý
Crypturellus kerriae skrytochvost tmavý
Crypturellus variegatus skrytochvost pestrý 
Crypturellus brevirostris skrytochvost hrdzavý
Crypturellus bartletti skrytochvost plavobruchý
Crypturellus parvirostris skrytochvost malozobý
Crypturellus casiquiare skrytochvost lesný
Crypturellus tataupa skrytochvost tataupa
Rhynchotinae Inamburodé
Rhynchotus rufescens inambu vlnkovaný 
Rhynchotus maculicollis inambu horský
Nothoprocta taczanowskii tinamovec pasienkový
Nothoprocta kalinowskii tinamovec Kalinowského
Nothoprocta ornata tinamovec ozdobný
Nothoprocta perdicaria tinamovec poľný
Nothoprocta cinerascens tinamovec krovinový
Nothoprocta pentlandii tinamovec andský
Nothoprocta curvirostris tinamovec krivozobý
Nothura boraquira tinamovec svetlobruchý
Nothura minor tinamovec malý
Nothura darwinii tinamovec pustinný
Nothura maculosa tinamovec prepelicovitý
Nothura chacoensis tinamovec škvrnitý
Taoniscus nanus tinamovec krpatý
Eudromia elegans tinamovec pruholíci 
Eudromia formosa tinamovec chochlatý
Tinamotis pentlandii tinamovec veľký
Tinamotis ingoufi tinamovec stepný
STRUTHIONIFORMES PŠTROSY
Struthionidae Pštrosovité
Struthio camelus pštros dvojprstý 
Struthio molybdophanes pštros sivonohý  
RHEIFORMES NANDU
Rheidae Nanduovité
Rhea americana nandu pampový
Pterocnemia pennata nandu bieloškvrnitý 
CASUARIIFORMES KAZUÁRE
Casuariidae Kazuárovité
Casuarius casuarius kazuár veľkoprilbý 
Casuarius bennetti kazuár muruk
Casuarius papuanus kazuár papuánsky
Casuarius unappendiculatus kazuár jednolaločný
Dromaiidae Emuovité
Dromaius novaehollandiae emu hnedý
Dromaius ater † emu tmavý
Dromaius baudinianus † emu malý
AEPYORNITHIFORMES VURONY
Aepyornithidae Vuronovité
Aepyornis maximus † vuron obrovitý 
DINORNITHIFORMES MOA
Megalapterygidae Moaovité
Megalapteryx didinus moa krpatý
Dinornithidae Moaovité
Dinornis novaezealandiae moa statný
Dinornis robustus moa mamutí
Anomalopterygidae Moaovité
Anomalopteryx didiformis moa húštinový
Euryapteryx gravis moa širokozobý
Euryapteryx curtus moa pobrežný
Euryapteryx geranoides moa hrubonohý
Emeus crassus moa východný
Pachyornis australis moa chochlatý
Pachyornis elephantopus moa slononohý
Pachyornis mappini moa Mappinov
APTERYGIFORMES KIVI
Apterygidae Kiviovité
Apteryx australis kivi južný 
Apteryx mantelli kivi hnedý 
Apteryx rowi kivi okaritský
Apteryx owenii kivi pásikavý  
Apteryx haastii kivi kráľovský 
GALLIFORMES HRABAVCE
Megapodiidae Tabonovité
Alectura lathami tabon morkovitý
Aepypodius arfakianus tabon horský
Aepypodius bruijnii tabon hnedoprsý
Talegalla cuvieri tabon červenozobý
Talegalla fuscirostris tabon čiernozobý
Talegalla jobiensis tabon goliernatý
Leipoa ocellata tabon okavý 
Macrocephalon maleo tabon prilbový 
Eulipoa wallacei tabon džungľový
Megapodius pritchardii tabon cisársky
Megapodius laperouse tabon kurovitý
Megapodius senex tabon malý
Megapodius nicobariensis tabon nikobarský
Megapodius cumingii tabon červenolíci 
Megapodius bernsteinii tabon bronzový
Megapodius tenimberensis tabon tanimbarský
Megapodius freycinet tabon tmavý 
Megapodius forstenii tabon Forstenov
Megapodius geelvinkianus tabon zálivový
Megapodius eremita tabon melanézsky
Megapodius layardi tabon žltonohý
Megapodius decollatus tabon popolavý
Megapodius reinwardt tabon oranžovonohý 
Cracidae Hokovité
Penelopinae Peneloporodé
Ortalis vetula čačalaka plodožravá 
Ortalis cinereiceps čačalaka sivohlavá
Ortalis garrula čačalaka gaštanovokrídla 
Ortalis ruficauda čačalaka hrdzavochvostá
Ortalis erythroptera čačalaka ekvádorská
Ortalis wagleri čačalaka hrdzavobruchá
Ortalis poliocephala čačalaka plavá
Ortalis canicollis čačalaka sivokrká
Ortalis leucogastra čačalaka bielobruchá
Ortalis guttata čačalaka perlavá 
Ortalis araucuan čačalaka východobrazílska
Ortalis squamata čačalaka šupinatá
Ortalis columbiana čačalaka kolumbijská
Ortalis motmot čačalaka paraka 
Ortalis ruficeps čačalaka hrdzavohlavá
Ortalis superciliaris čačalaka svetlobrvá
Penelope argyrotis penelopa pásochvostá
Penelope barbata penelopa bradatá
Penelope ortoni penelopa hnedá
Penelope montagnii penelopa Montagnova 
Penelope marail penelopa marail
Penelope superciliaris penelopa krikľavá 
Penelope dabbenei penelopa červenolíca
Penelope purpurascens penelopa chochlatá 
Penelope perspicax penelopa gaštanová
Penelope albipennis penelopa bielokrídla
Penelope jacquacu penelopa jakuaku 
Penelope obscura penelopa tmavá 
Penelope pileata penelopa hrdzavoprsá
Penelope ochrogaster penelopa mokrinová
Penelope jacucaca penelopa bielobrvá
Pipile pipile šuan hvízdavý 
Pipile jacutinga šuan čiernočelý 
Pipile cumanensis šuan modrohrdlý
Pipile cujubi šuan červenohrdlý
Aburria aburri šuan lalôčkový
Chamaepetes unicolor šuan čierny
Chamaepetes goudotii šuan maskový
Penelopina nigra šuan horský 
Oreophasis derbianus roháň horský
Cracinae Hokorodé
Nothocrax urumutum hoko malý 
Mitu tomentosum hoko gaštanovobruchý
Mitu salvini hoko džungľový
Mitu tuberosum hoko britvozobý
Mitu mitu hoko mitu 
Pauxi pauxi hoko prilbatý 
Pauxi unicornis hoko rohatý
Crax rubra hoko hrčkatozobý
Crax alberti hoko modrohrčkatý 
Crax daubentoni hoko žltohrčkatý 
Crax alector hoko obyčajný
Crax globulosa hoko korunkatý
Crax fasciolata hoko kučeravý
Crax blumenbachii hoko červenozobý
Numididae Perličkovité
Agelastes meleagrides perlička červenohlavá
Agelastes niger perlička čierna
Numida meleagris perlička obyčajná 
Guttera plumifera parochniarka ježatá
Guttera pucherani parochniarka bodkovaná 
Acryllium vulturinum perličkavec supí 
Odontophoridae Prepelkovité
Dendrortyx barbatus prepelka bradatá
Dendrortyx macroura prepelka dlhochvostá
Dendrortyx leucophrys prepelka usňočelá
Oreortyx pictus prepelka pestrá 
Callipepla squamata prepelka šupinatá
Callipepla douglasii prepelka ozdobná
Callipepla californica prepelka korunkatá 
Callipepla gambelii prepelka čelenková 
Philortyx fasciatus prepelka pruhovaná
Colinus virginianus prepelka hnedá 
Colinus nigrogularis prepelka čiernohrdlá
Colinus leucopogon prepelka škvrnitobruchá
Colinus cristatus prepelka chochlatá
Odontophorus gujanensis prepelka mramorovaná
Odontophorus capueira prepelka sivobruchá
Odontophorus melanotis prepelka čiernosluchá
Odontophorus erythrops prepelka hrdzavočelá 
Odontophorus atrifrons prepelka čiernočelá
Odontophorus hyperythrus prepelka gaštanová
Odontophorus melanonotus prepelka tmavochrbtá
Odontophorus speciosus prepelka hrdzavoprsá
Odontophorus dialeucos prepelka panamská
Odontophorus strophium prepelka goliernatá
Odontophorus columbianus prepelka škvrnitoprsá
Odontophorus leucolaemus prepelka bielohrdlá
Odontophorus balliviani prepelka horská
Odontophorus stellatus prepelka hviezdičková
Odontophorus guttatus prepelka fŕkaná
Dactylortyx thoracicus prepelka spevavá
Cyrtonyx montezumae prepelka kráľovská
Cyrtonyx sallei prepelka harlekýnka
Cyrtonyx ocellatus prepelka očkatá
Rhynchortyx cinctus prepelka okrovolíca
Phasianidae Bažantovité
Meleagridinae Morkorodé
Meleagris gallopavo morka divá 
Meleagris ocellata morka lesklá 
Tetraoninae Hlucháňorodé
Bonasa umbellus jariabnik hrivnatý 
Tetrastes bonasia jariabok hôrny 
Tetrastes sewerzowi jariabok čínsky
Falcipennis falcipennis dikuša dôverčivá 
Falcipennis canadensis dikuša kanadská 
Tetrao urogallus hlucháň hôrny 
Tetrao parvirostris hlucháň tajgový 
Lyrurus tetrix tetrov hoľniak 
Lyrurus mlokosiewiczi tetrov dlhochvostý 
Centrocercus urophasianus kupido šalviový 
Centrocercus minimus kupido menší
Dendragapus obscurus kupido bridlicový
Dendragapus fuliginosus kupido sadzovitý
Tympanuchus phasianellus kupido ostrochvostý
Tympanuchus pallidicinctus kupido malý
Tympanuchus cupido kupido prériový 
Lagopus leucura snehuľa bielochvostá
Lagopus muta snehuľa horská 
Lagopus lagopus snehuľa obyčajná 
Lagopus scoticus snehuľa hnedá
Perdicinae Jarabicorodé
Lerwa lerwa lerva snežná
Tetraophasis obscurus ular hnedohrdlý
Tetraophasis szechenyii ular okrovohrdlý
Tetraogallus caucasicus ular maľovaný 
Tetraogallus caspius ular kaspický 
Tetraogallus himalayensis ular himalájsky 
Tetraogallus tibetanus ular tibetský 
Tetraogallus altaicus ular bieloprsý 
Alectoris graeca kuropta horská  
Alectoris chukar kuropta čukar
Alectoris magna kuropta čínska
Alectoris philbyi kuropta púšťová
Alectoris barbara kuropta skalná 
Alectoris rufa kuropta červená 
Alectoris melanocephala kuropta čiernohlavá
Ammoperdix griseogularis čiľ sivokrký 
Ammoperdix heyi čiľ piesočný 
Ptilopachus petrosus kurôpka skalná
Ptilopachus nahani kurôpka lesná
Francolinus francolinus frankolín tmavý 
Francolinus pictus frankolín pestrý
Francolinus pintadeanus frankolín škvrnitý 
Francolinus pondicerianus frankolín prepelicovitý
Francolinus gularis frankolín močiarny
Peliperdix lathami frankolín čiernohrdlý
Peliperdix coqui frankolín kokvi
Peliperdix albogularis frankolín bielohrdlý
Peliperdix schlegelii frankolín jarabý
Scleroptila streptophora frankolín goliernatý
Scleroptila africana frankolín sivokrídly
Scleroptila archeri frankolín akáciový
Scleroptila levaillantii frankolín hrdzavokrídly
Scleroptila finschi frankolín hrdzavolíci
Scleroptila shelleyi frankolín skalný
Scleroptila psilolaema frankolín slatinový
Scleroptila levaillantoides frankolín bušový
Dendroperdix sephaena frankolín čepcový
Dendroperdix rovuma frankolín bielobrvý
Pternistis squamatus frankolín šupinatý
Pternistis ahantensis frankolín hnedý
Pternistis griseostriatus frankolín sivopásikavý
Pternistis hildebrandti frankolín lupienkatý
Pternistis bicalcaratus frankolín dvojostrohatý
Pternistis icterorhynchus frankolín oranžovozobý
Pternistis clappertoni frankolín pancierový
Pternistis harwoodi frankolín trstinový
Pternistis swierstrai frankolín obojkový
Pternistis camerunensis frankolín horský
Pternistis nobilis frankolín šupinobruchý
Pternistis jacksoni frankolín bambusový
Pternistis castaneicollis frankolín gaštanovotylý
Pternistis ochropectus frankolín okrovoprsý
Pternistis erckelii frankolín čiapočkatý
Pternistis hartlaubi frankolín malý
Pternistis adspersus frankolín červenozobý
Pternistis capensis frankolín pobrežný
Pternistis natalensis frankolín krikľavý
Pternistis leucoscepus frankolín žltohrdlý
Pternistis rufopictus frankolín sivoprsý
Pternistis afer frankolín červenohrdlý
Pternistis swainsonii frankolín Swainsonov
Perdix perdix jarabica poľná
Perdix dauurica jarabica bradatá
Perdix hodgsoniae jarabica vrchovská
Rhizothera longirostris jarabica dlhozobá 
Rhizothera dulitensis jarabica bornejská
Margaroperdix madagascariensis prepelica čiernobradá
Melanoperdix niger jarabica čierna 
Coturnix coturnix prepelica poľná 
Coturnix japonica prepelica japonská 
Coturnix coromandelica prepelica dažďová 
Coturnix delegorguei prepelica pestrá
Coturnix pectoralis prepelica austrálska
Coturnix novaezelandiae prepelica novozélandská
Coturnix ypsilophora prepelica mokrinová 
Coturnix australis prepelica hnedá
Coturnix chinensis prepelica čínska 
Coturnix adansonii prepelica modrá
Anurophasis monorthonyx prepelica horská
Perdicula asiatica jarabička džungľová 
Perdicula argoondah jarabička skalná
Perdicula erythrorhyncha jarabička červenozobá
Perdicula manipurensis jarabička hnedočelá
Ophrysia superciliosa garvalka himalájska
Xenoperdix udzungwensis kurička tanzánska
Xenoperdix obscurata kurička rubežská
Arborophila torqueola kurička himalájska 
Arborophila rufogularis kurička hrdzavokrká
Arborophila atrogularis kurička bielolíca
Arborophila crudigularis kurička bielobradá
Arborophila mandellii kurička hrdzavohrdlá
Arborophila brunneopectus kurička plavá
Arborophila rufipectus kurička gaštanovoprsá
Arborophila gingica kurička bieločelá
Arborophila davidi kurička oranžovokrká
Arborophila cambodiana kurička tmavochrbtá
Arborophila diversa kurička šupinatá
Arborophila campbelli kurička malajská
Arborophila rolli kurička batacká
Arborophila sumatrana kurička sumatranská
Arborophila orientalis kurička jávska
Arborophila javanica kurička hnedobruchá
Arborophila rubrirostris kurička červenozobá
Arborophila hyperythra kurička tmavoboká
Arborophila ardens kurička hainanská
Arborophila charltonii kurička goliernatá
Arborophila merlini kurička annamská
Arborophila chloropus kurička zelenonohá
Caloperdix oculeus kurička lesná 
Haematortyx sanguiniceps maparang šarlátovohlavý
Rollulus rouloul rulrul korunkatý 
Bambusicola fytchii bambusiar horský
Bambusicola thoracicus bambusiar sivočelý
Galloperdix spadicea bažantík hrdzavý 
Galloperdix lunulata bažantík tmavonohý
Galloperdix bicalcarata bažantík perlavý
Phasianinae Bažantorodé
Ithaginis cruentus vrchár krvavý
Tragopan melanocephalus tragopan čiernohlavý 
Tragopan satyra tragopan rožkatý 
Tragopan blythii tragopan peniažtekový 
Tragopan temminckii tragopan retiazkavý 
Tragopan caboti tragopan perlavý 
Pucrasia macrolopha koklas chochlatý
Lophophorus impejanus monal lesklý 
Lophophorus sclateri monal bielochvostý 
Lophophorus lhuysii monal zelenochvostý 
Gallus gallus kura divá 
Gallus sonneratii kura čiarkovaná 
Gallus lafayetii kura džungľová 
Gallus varius kura pestrá
Lophura leucomelanos bažant čiernochrbtý 
Lophura nycthemera bažant strieborný
Lophura imperialis bažant cisársky
Lophura edwardsi bažant pestrý
Lophura hatinhensis bažant vietnamský
Lophura swinhoii bažant lesklý 
Lophura hoogerwerfi bažant modronohý
Lophura inornata bažant tmavý
Lophura erythrophthalma bažant červenolíci
Lophura ignita bažant ohnivý
Lophura diardi bažant zamatový
Lophura bulweri bažant bielochvostý
Crossoptilon crossoptilon uškáň biely 
Crossoptilon harmani uškáň popolavý
Crossoptilon mantchuricum uškáň bielochrbtý 
Crossoptilon auritum uškáň modrý 
Catreus wallichi bažant škvrnitý 
Syrmaticus ellioti bažant pásavý 
Syrmaticus humiae bažant pásavokrídly 
Syrmaticus mikado bažant čierny 
Syrmaticus soemmerringii bažant medený
Syrmaticus reevesii bažant kráľovský 
Phasianus colchicus bažant obyčajný 
Phasianus versicolor bažant zelený 
Chrysolophus pictus bažant zlatý
Chrysolophus amherstiae bažant diamantový
Polyplectron chalcurum okáč bronzovochvostý
Polyplectron inopinatum okáč horský 
Polyplectron germaini okáč hnedý 
Polyplectron bicalcaratum okáč činkvis 
Polyplectron katsumatae okáč hainanský
Polyplectron malacense okáč malajský 
Polyplectron schleiermacheri okáč bielobradý
Polyplectron napoleonis okáč tmavý 
Rheinardia ocellata argus perlový 
Rheinardia nigrescens argus vrkočatý
Argusianus argus argus páví 
Argusianus bipunctatus †  argus tiomanský
Pavo cristatus páv korunkatý 
Pavo muticus páv chochlatý 
Afropavo congensis páv pralesný
DROMORNITHIFORMES MIHIRUNGY
Dromornithidae Mihirungovité
Genyornis newtoni †  mihirung behavý
ANSERIFORMES ZÚBKOZOBCE
Anhimidae Anhimovité
Anhima cornuta anhima rohatá 
Chauna chavaria čaja chochlatá 
Chauna torquata čaja obojková 
Anseranatidae Husiarkovité
Anseranas semipalmata husiarka strakatá 
Anatidae Kačicovité
Dendrocygninae Stromárkorodé
Dendrocygna viduata stromárka bielohlavá 
Dendrocygna autumnalis stromárka sivokrká 
Dendrocygna guttata stromárka bodkavá
Dendrocygna arborea stromárka veľká 
Dendrocygna bicolor stromárka hrdzavá 
Dendrocygna eytoni stromárka kosierkavá 
Dendrocygna arcuata stromárka sťahovavá
Dendrocygna javanica stromárka malá 
Thalassornis leuconotus jariabka zobatá 
Anserinae Husorodé
Cereopsis novaehollandiae zemnárka krátkozobá 
Anser cygnoides hus labutia 
Anser fabalis hus siatinná 
Anser serrirostris hus tundrová
Anser brachyrhynchus hus krátkozobá 
Anser anser hus divá 
Anser albifrons hus bieločelá 
Anser erythropus hus malá 
Anser indicus hus vrchovská 
Chen caerulescens hus snežnica 
Chen rossii hus snežnička 
Chen canagica hus bielohlavá 
Branta canadensis bernikla veľká 
Branta hutchinsii bernikla tundrová
Branta sandvicensis bernikla vlnkovaná 
Branta bernicla bernikla tmavá 
Branta leucopsis bernikla bielolíca 
Branta ruficollis bernikla červenokrká 
Coscoroba coscoroba koskoroba biela 
Cygnus atratus labuť čierna 
Cygnus sumnerensis †  labuť chathamská
Cygnus melanocoryphus labuť čiernokrká
Cygnus olor labuť veľká 
Cygnus buccinator labuť trúbivá 
Cygnus columbianus labuť malá 
Cygnus cygnus labuť spevavá
Stictonettinae Vlnkavkorodé
Stictonetta naevosa vlnkavka zobatá
Tadorninae Kazarkorodé
Hymenolaimus malacorhynchos vahia sivomodrá 
Tachyeres patachonicus parníkovka malá 
Tachyeres pteneres parníkovka veľká 
Tachyeres brachypterus parníkovka prostredná 
Tachyeres leucocephalus parníkovka bielohlavá 
Merganetta armata potápačka riavová 
Plectropterus gambensis ostrožiarka lesklá 
Sarkidiornis sylvicola hrebenatka hrbozobá
Sarkidiornis melanotos hrebenatka škvrnitá 
Cyanochen cyanoptera sivka modrokrídla 
Alopochen aegyptiaca húska štíhla
Alopochen mauritianus †  húska maurícijská
Neochen jubata hrivnatka vzpriamená 
Chloephaga melanoptera bernaška čiernokrídla 
Chloephaga picta bernaška pásikavá 
Chloephaga hybrida bernaška dvojakofarebná 
Chloephaga poliocephala bernaška červenoprsá 
Chloephaga rubidiceps bernaška červenohlavá 
Tadorna tadorna kazarka pestrá 
Tadorna radjah kazarka radjah 
Tadorna ferruginea kazarka hrdzavá 
Tadorna cana kazarka sivohlavá
Tadorna tadornoides kazarka čiernohlavá
Tadorna variegata kazarka krásna 
Tadorna cristata kazarka chochlatá 
Anatinae Kačicorodé
Malacorhynchus membranaceus lopatárka zobatá 
Salvadorina waigiuensis kačuľa pásikavá 
Cairina moschata pižmovka lesklá 
Asarcornis scutulata pižmovka pralesná 
Pteronetta hartlaubii guinejka belasokrídla 
Aix sponsa kačička obojková 
Aix galericulata kačička mandarínska 
Chenonetta jubata hnedohlávka hrivnatá 
Nettapus auritus husička čiapočkatá 
Nettapus coromandelianus husička bielohlavá 
Nettapus pulchellus husička lesklá 
Amazonetta brasiliensis amazoňanka bielozrkadlová 
Callonetta leucophrys mareka škvrnitoprsá 
Lophonetta specularioides kačica vrkočatá
Speculanas specularis kačica bronzovokrídla 
Anas capensis kačica ružovozobá
Anas strepera kačica chripľavka 
Anas falcata kačica kosierkavá 
Anas sibilatrix kačica vlnkovaná 
Anas marecula †  kačica amsterdamská
Anas penelope kačica hvizdárka 
Anas americana kačica belavohlavá 
Anas sparsa kačica tmavá
Anas rubripes kačica černastá
Anas platyrhynchos kačica divá 
Anas diazi kačica mexická
Anas fulvigula kačica pobrežná
Anas wyvilliana kačica havajská
Anas laysanensis kačica laysanská
Anas luzonica kačica plavá 
Anas superciliosa kačica pruhohlavá 
Anas poecilorhyncha kačica pestrozobá 
Anas zonorhyncha kačica čínska
Anas undulata kačica šupinatá
Anas melleri kačica madagaskarská
Anas discors kačica modrokrídla 
Anas cyanoptera kačica škoricová
Anas smithii kačica ploskozobka
Anas platalea kačica širokozobá
Anas rhynchotis kačica širokaňa
Anas clypeata kačica lyžičiarka 
Anas theodori †  kačica maurícijská
Anas bernieri kačica červenonohá 
Anas gibberifrons kačica hrbočelá 
Anas albogularis kačica bielohrdlá
Anas gracilis kačica svetlobradá
Anas castanea kačica gaštanová
Anas chlorotis kačica hnedá
Anas aucklandica kačica nelietavá 
Anas nesiotis kačica ostrovná
Anas bahamensis kačica bielolíca 
Anas erythrorhyncha kačica červenozobá
Anas flavirostris kačica žltozobá
Anas andium kačica andská
Anas georgica kačica končitochvostá 
Anas acuta kačica ostrochvostá
Anas eatoni kačica kerguelenská
Anas drygalskii kačica crozetská
Anas querquedula kačica chrapačka 
Anas formosa kačica pestrá 
Anas crecca kačica chrapka 
Anas carolinensis kačica zelenokrídla
Anas versicolor kačica striebristá
Anas puna kačica modrozobá
Anas hottentota kačica bodkovaná
Marmaronetta angustirostris kačka úzkozobá 
Rhodonessa caryophyllacea ružovokrčka ružovohlavá 
Netta rufina hrdzavka potápavá 
Netta peposaca hrdzavka peposaka 
Netta erythrophthalma hrdzavka červenooká
Aythya valisineria chochlačka veľká 
Aythya americana chochlačka žltooká 
Aythya ferina chochlačka sivá 
Aythya australis chochlačka hnedastá
Aythya innotata chochlačka madagaskarská
Aythya baeri chochlačka gaštanová 
Aythya nyroca chochlačka bielooká 
Aythya novaeseelandiae chochlačka tmavá
Aythya collaris chochlačka obojková
Aythya fuligula chochlačka vrkočatá
Aythya marila chochlačka morská
Aythya affinis chochlačka vlnkovaná
Polysticta stelleri kajka malá 
Somateria fischeri kajka okuliarnatá
Somateria spectabilis kajka hrbozobá 
Somateria mollissima kajka morská 
Histrionicus histrionicus kamenárka strakatá 
Camptorhynchus labradorius labradorka klenutozobá
Melanitta perspicillata turpan okuliarnatý 
Melanitta fusca turpan tmavý 
Melanitta deglandi turpan nosorohý
Melanitta nigra turpan čierny 
Melanitta americana turpan americký
Clangula hyemalis ľadovka dlhochvostá 
Bucephala albeola hlaholka malá 
Bucephala clangula hlaholka severská 
Bucephala islandica hlaholka veľká 
Mergellus albellus potápač malý 
Lophodytes cucullatus potápač prilbatý 
Mergus octosetaceus potápač tmavý
Mergus merganser potápač veľký 
Mergus serrator potápač prostredný 
Mergus squamatus potápač šupinatý
Mergus australis potápač aucklandský
Oxyurinae Potápnicorodé
Heteronetta atricapilla zanášavka čiernohlavá 
Nomonyx dominicus potápnica malá 
Oxyura jamaicensis potápnica bielolíca 
Oxyura ferruginea potápnica hrdzavá
Oxyura vittata potápnica argentínska
Oxyura australis potápnica tmavá
Oxyura maccoa potápnica čiernohlavá
Oxyura leucocephala potápnica bielohlavá 
Biziura lobata potápnica laločnatá
SPHENISCIFORMES TUČNIAKY
Spheniscidae Tučniakovité
Aptenodytes patagonicus tučniak veľký 
Aptenodytes forsteri tučniak obrovský 
Pygoscelis papua tučniak bieloškvrnný 
Pygoscelis adeliae tučniak okatý
Pygoscelis antarcticus tučniak čiapočkatý
Eudyptes pachyrhynchus tučniak hrubozobý
Eudyptes robustus tučniak žltobrvý
Eudyptes sclateri tučniak chochlobrvý
Eudyptes chrysocome tučniak skalný
Eudyptes schlegeli tučniak bielolíci
Eudyptes chrysolophus tučniak zlatobrvý 
Megadyptes antipodes tučniak žltooký
Eudyptula minor tučniak malý 
Spheniscus demersus tučniak okuliarnatý
Spheniscus magellanicus tučniak dvojpásy 
Spheniscus humboldti tučniak jednopásy
Spheniscus mendiculus tučniak galapágsky 
GAVIIFORMES POTÁPLICE
Gaviidae Potáplicovité
Gavia stellata potáplica malá 
Gavia arctica potáplica stredná 
Gavia pacifica potáplica bledotylá
Gavia immer potáplica veľká 
Gavia adamsii potáplica bielozobá 
PROCELLARIIFORMES RÚRKONOSCE
Diomedeidae Albatrosovité
Phoebastria immutabilis albatros nemenlivý 
Phoebastria nigripes albatros čiernonohý
Phoebastria irrorata albatros tropický 
Phoebastria albatrus albatros bielochrbtý 
Diomedea epomophora albatros kráľovský
Diomedea amsterdamensis albatros amsterdamský
Diomedea exulans albatros sťahovavý
Phoebetria fusca albatros sadzovitý 
Phoebetria palpebrata albatros sivochrbtý 
Thalassarche chlororhynchos albatros pestrozobý 
Thalassarche salvini albatros kapucňový
Thalassarche eremita albatros popolavý
Thalassarche chrysostoma albatros sivohlavý
Thalassarche melanophrys albatros čiernobrvý 
Thalassarche bulleri albatros bieločelý 
Thalassarche cauta albatros bledohlavý 
Procellariidae Víchrovníkovité
Macronectes giganteus plavec veľký 
Macronectes halli plavec ružovozobý
Fulmarus glacialis fulmar ľadový 
Fulmarus glacialoides fulmar strieborný
Thalassoica antarctica fulmar tmavochrbtý
Daption capense dapcion tenkozobý 
Pagodroma nivea fulmarčík snežný
Halobaena caerulea hladinár modrý
Pachyptila vittata hladinár širokozobý 
Pachyptila salvini hladinár strednozobý
Pachyptila desolata hladinár holubí
Pachyptila belcheri hladinár tenkozobý
Pachyptila turtur hladinár čarovný 
Pachyptila crassirostris hladinár vypuklozobý
Aphrodroma brevirostris hladinár nočný
Pterodroma macroptera tajfúnnik veľkokrídly
Pterodroma lessonii tajfúnnik bielohlavý
Pterodroma incerta tajfúnnik bielobruchý 
Pterodroma solandri tajfúnnik hnedohlavý
Pterodroma magentae tajfúnnik taiko
Pterodroma ultima tajfúnnik svetlobradý
Pterodroma mollis tajfúnnik mäkkoperý 
Pterodroma madeira tajfúnnik madeirský
Pterodroma feae tajfúnnik gon-gon
Pterodroma cahow tajfúnnik bermudský 
Pterodroma hasitata tajfúnnik čiapočkatý
Pterodroma caribbaea tajfúnnik sadzovitý
Pterodroma externa tajfúnnik juanfernandézsky
Pterodroma occulta tajfúnnik vanuatský
Pterodroma neglecta tajfúnnik kermadecký
Pterodroma heraldica tajfúnnik zvestovateľ
Pterodroma arminjoniana tajfúnnik admirálsky
Pterodroma atrata tajfúnnik hendersonský
Pterodroma alba tajfúnnik polynézsky
Pterodroma baraui tajfúnnik tmavotylý
Pterodroma sandwichensis tajfúnnik uau
Pterodroma phaeopygia tajfúnnik tmavochrbtý 
Pterodroma inexpectata tajfúnnik sivobruchý
Pterodroma cervicalis tajfúnnik bielokrký 
Pterodroma nigripennis tajfúnnik čiernokrídly
Pterodroma axillaris tajfúnnik chathamský
Pterodroma hypoleuca tajfúnnik pásochvostý
Pterodroma leucoptera tajfúnnik bielokrídly 
Pterodroma brevipes tajfúnnik obojkový
Pterodroma cookii tajfúnnik malý 
Pterodroma defilippiana tajfúnnik nenápadný
Pterodroma longirostris tajfúnnik masafuerský
Pterodroma pycrofti tajfúnnik ostrovný
Pseudobulweria aterrima víchrovník maskarénsky
Pseudobulweria rostrata víchrovník čierno-biely
Pseudobulweria becki víchrovník šalamúnsky
Pseudobulweria macgillivrayi víchrovník fidžijský
Procellaria cinerea víchrovník popolavý
Procellaria aequinoctialis víchrovník bielobradý 
Procellaria conspicillata víchrovník okuliarnatý
Procellaria parkinsoni víchrovník čierny
Procellaria westlandica víchrovník sadzovitý
Calonectris leucomelas víchrovník jarabý
Calonectris diomedea víchrovník plavý 
Calonectris edwardsii víchrovník kapverdský
Puffinus nativitatis víchrovník černastý
Puffinus pacificus víchrovník klinochvostý
Puffinus bulleri víchrovník sivochrbtý
Puffinus puffinus víchrovník malý 
Puffinus yelkouan víchrovník hnedastý
Puffinus mauretanicus víchrovník baleársky
Puffinus opisthomelas víchrovník kalifornský
Puffinus auricularis víchrovník revillagigedský
Puffinus newelli víchrovník ao
Puffinus gavia víchrovník trepotavý
Puffinus huttoni víchrovník novozélandský
Puffinus atrodorsalis víchrovník čiernochrbtý
Puffinus lherminieri víchrovník l‘Herminierov
Puffinus bannermani víchrovník boninský
Puffinus heinrothi víchrovník melanézsky
Puffinus assimilis víchrovník krpatý
Puffinus persicus víchrovník perzský
Puffinus griseus víchrovník tmavý 
Puffinus tenuirostris víchrovník tenkozobý
Puffinus creatopus víchrovník ružovonohý
Puffinus carneipes víchrovník bledonohý
Puffinus gravis víchrovník atlantický 
Bulweria bulwerii víchrovník nízkoletý 
Bulweria fallax víchrovník vysokoletý
Hydrobatidae Víchrovníčkovité
Oceanitinae Búrkozvestorodé
Oceanites oceanicus búrkozvest pestronohý 
Oceanites maorianus búrkozvest hauracký
Oceanites gracilis búrkozvest malý
Garrodia nereis búrkozvest sivochrbtý
Pelagodroma marina búrkozvest morský 
Fregetta grallaria búrkozvest bielobruchý
Fregetta tropica búrkozvest čiernobruchý
Nesofregetta fuliginosa búrkozvest bielohrdlý
Hydrobatinae Víchrovníčkorodé
Hydrobates pelagicus víchrovníček morský 
Oceanodroma microsoma lastovica krpatá
Oceanodroma tethys lastovica pacifická
Oceanodroma castro lastovica černastá 
Oceanodroma monorhis lastovica malá
Oceanodroma leucorhoa lastovica severná 
Oceanodroma macrodactyla lastovica guadalupská
Oceanodroma markhami lastovica sadziarka
Oceanodroma tristrami lastovica dlhochvostá
Oceanodroma melania lastovica tmavá
Oceanodroma matsudairae lastovica lúčokrídla
Oceanodroma homochroa lastovica popolavá
Oceanodroma hornbyi lastovica obojková
Oceanodroma furcata lastovica vidlochvostá 
Pelecanoididae Pelikánovcovité
Pelecanoides garnotii pelikánovec dlhozobý
Pelecanoides magellani pelikánovec goliernatý
Pelecanoides georgicus pelikánovec širokozobý
Pelecanoides urinatrix pelikánovec alkovitý 
PODICIPEDIFORMES POTÁPKY
Podicipedidae Potápkovité
Tachybaptus rufolavatus potápka jazerná
Tachybaptus ruficollis potápka malá 
Tachybaptus novaehollandiae potápka žltooká
Tachybaptus pelzelnii potápka stužkatá
Tachybaptus dominicus potápka čiernohlavá
Podilymbus podiceps potápka škvrnitozobá 
Podilymbus gigas † potápka atitlanská
Rollandia rolland potápka bielosluchá
Rollandia microptera potápka krátkokrídla
Poliocephalus poliocephalus potápka sivohlavá
Poliocephalus rufopectus potápka maorská
Podiceps major potápka dlhozobá 
Podiceps grisegena potápka červenokrká
Podiceps cristatus potápka chochlatá 
Podiceps auritus potápka ušatá
Podiceps nigricollis potápka čiernokrká 
Podiceps andinus potápka andská
Podiceps occipitalis potápka hrivopása
Podiceps juninensis potápka punová
Podiceps taczanowskii potápka junínska 
Podiceps gallardoi potápka bieločelá
Aechmophorus occidentalis potápka ostrozobá
Aechmophorus clarkii potápka bielolíca
PHOENICOPTERIFORMES PLAMENIAKY
Phoenicopteridae Plameniakovité
Phoenicopterus roseus plameniak ružový
Phoenicopterus ruber plameniak červený 
Phoenicopterus chilensis plameniak čilský 
Phoeniconaias minor plameniak menší 
Phoenicoparrus andinus plameniak žltonohý
Phoenicoparrus jamesi plameniak krátkozobý
CICONIIFORMES BRODIVCE
Ciconiidae Bocianovité
Mycteria americana myktéria holokrká 
Mycteria cinerea myktéria alabastrová
Mycteria ibis myktéria africká 
Mycteria leucocephala myktéria lysohlavá 
Anastomus oscitans škározobec driemavý 
Anastomus lamelligerus škározobec tmavý 
Ciconia nigra bocian čierny
Ciconia abdimii bocian Abdimov 
Ciconia episcopus bocian bielokrký 
Ciconia stormi bocian okuliarnatý
Ciconia maguari bocian maguari 
Ciconia ciconia bocian biely
Ciconia boyciana bocian čiernozobý
Ephippiorhynchus asiaticus bocianovec červenonohý 
Ephippiorhynchus senegalensis bocianovec sedlatý 
Jabiru mycteria jabiru veľký 
Leptoptilos javanicus marabu malý
Leptoptilos dubius marabu veľký 
Leptoptilos crumeniferus marabu zdochlinár 
Threskiornithidae Ibisovité
Threskiornithinae Ibisorodé
Threskiornis aethiopicus ibis posvätný
Threskiornis bernieri ibis bledooký
Threskiornis solitarius †  ibis réunionský
Threskiornis melanocephalus ibis čiernohlavý
Threskiornis molucca ibis alabastrový
Threskiornis spinicollis ibis žltokrký
Pseudibis papillosa tantalus bradavičnatý 
Pseudibis davisoni tantalus obojkový
Pseudibis gigantea tantalus veľký
Geronticus eremita hrivnatec skalný 
Geronticus calvus hrivnatec juhoafrický
Nipponia nippon japonka chochlatá 
Bostrychia olivacea hadada olivová
Bostrychia bocagei hadada ostrovná
Bostrychia rara hadada škvrnitá
Bostrychia hagedash hadada čiernonohá 
Bostrychia carunculata hadada príveskatá
Theristicus caerulescens ibis močiarny
Theristicus caudatus ibis plavý
Theristicus branickii ibis andský
Theristicus melanopis ibis škraboškový
Cercibis oxycerca ibis dlhochvostý
Mesembrinibis cayennensis ibis smútočný
Phimosus infuscatus kvara masková
Eudocimus albus kvara biela  
Eudocimus ruber kvara červená 
Plegadis falcinellus ibisovec hnedý 
Plegadis chihi ibisovec okuliarnatý 
Plegadis ridgwayi ibisovec punový
Lophotibis cristata ibis bielokrídly
Plataleinae Lyžičiarorodé
Platalea leucorodia lyžičiar biely 
Platalea minor lyžičiar čiernočelý
Platalea alba lyžičiar ružovonohý 
Platalea regia lyžičiar kráľovský
Platalea flavipes lyžičiar žltozobý
Platalea ajaja lyžičiar ružový
Ardeidae Volavkovité
Tigrisomatinae Tigrovancorodé
Zonerodius heliosylus tigrovanec lesný
Tigriornis leucolopha tigrovanec bielochochlý
Tigrisoma lineatum tigrovanec čiarkovaný 
Tigrisoma fasciatum tigrovanec jarabý
Tigrisoma mexicanum tigrovanec žltohrdlý
Agamia agami agámia pestrá
Cochleariinae Savakuorodé
Cochlearius cochlearius savaku člnozobý 
Botaurinae Bučiakorodé
Zebrilus undulatus soko vlnkovaný
Botaurus stellaris bučiak veľký 
Botaurus poiciloptilus bučiak matuku
Botaurus lentiginosus bučiak hnedokrký 
Botaurus pinnatus bučiak okrový
Ixobrychus involucris bučiačik pásikavý
Ixobrychus exilis bučiačik malý
Ixobrychus minutus bučiačik močiarny 
Ixobrychus novaezelandiae † bučiačik čiernochrbtý
Ixobrychus sinensis bučiačik žltohnedý 
Ixobrychus eurhythmus bučiačik gaštanový
Ixobrychus cinnamomeus bučiačik škoricový
Ixobrychus sturmii bučiačik trpasličí
Dupetor flavicollis bučiačik tmavý
Ardeinae Volavkorodé
Gorsachius magnificus chavkoš vznešený
Gorsachius goisagi chavkoš goisagi
Gorsachius melanolophus chavkoš čiernohrivý
Gorsachius leuconotus chavkoš bielochrbtý
Nycticorax nycticorax chavkoš nočný 
Nycticorax caledonicus chavkoš hrdzavý 
Nycticorax mauritianus †  chavkoš maurícijský
Nycticorax megacephalus chavkoš rodrigueský
Nycticorax duboisi chavkoš réunionský
Nyctanassa violacea chavkoš žltočelý 
Butorides virescens čaplička zelenkavá 
Butorides sundevalli čaplička galapágska
Butorides striata čaplička mangrovová 
Ardeola ralloides čaplička vlasatá 
Ardeola grayii čaplička ryžová 
Ardeola bacchus čaplička bielokrídla
Ardeola speciosa čaplička rybníková
Ardeola idae čaplička modrozobá
Ardeola rufiventris čaplička hnedobruchá
Bubulcus ibis hltavka chochlatá 
Ardea cinerea volavka popolavá
Ardea monicae volavka bledá
Ardea herodias volavka statná 
Ardea cocoi volavka kokoi 
Ardea pacifica volavka bielokrká
Ardea melanocephala volavka čiernohlavá 
Ardea humbloti volavka masková
Ardea insignis volavka bielobruchá
Ardea sumatrana volavka veľkozobá
Ardea goliath volavka obrovská 
Ardea purpurea volavka purpurová 
Ardea bournei volavka kapverdská
Ardea alba beluša veľká
Pilherodius pileatus volavka čiapočkatá
Syrigma sibilatrix volavka hvízdavá
Egretta intermedia volavka prostredná 
Egretta picata volavka čepcová
Egretta novaehollandiae volavka bielolíca 
Egretta rufescens volavka strapatá 
Egretta ardesiaca volavka čierna 
Egretta vinaceigula volavka bridlicová
Egretta tricolor volavka trojfarebná 
Egretta caerulea volavka modrosivá 
Egretta thula volavka snehobiela 
Egretta garzetta beluša malá
Egretta gularis volavka pobrežná
Egretta dimorpha volavka menlivá
Egretta sacra volavka posvätná
Egretta eulophotes volavka čínska
PELECANIFORMES VESLONOŽCE
Phaethontidae Faetonovité
Phaethon aethereus faeton červenozobý 
Phaethon rubricauda faeton červenochvostý
Phaethon lepturus faeton bielochvostý
Fregatidae Fregatovité
Fregata aquila fregata ascensionská 
Fregata andrewsi fregata bielobruchá
Fregata magnificens fregata vznešená 
Fregata minor fregata ebenová 
Fregata ariel fregata bieloboká
Scopidae Takatrovité
Scopus umbretta takatra tmavá
Balaenicipitidae Člnozobcovité
Balaeniceps rex člnozobec veľký 
Pelecanidae Pelikánovité
Pelecanus onocrotalus pelikán ružový 
Pelecanus rufescens pelikán červenkavý
Pelecanus philippensis pelikán sivý
Pelecanus crispus pelikán kučeravý 
Pelecanus conspicillatus pelikán okuliarnatý
Pelecanus erythrorhynchos pelikán biely 
Pelecanus occidentalis pelikán hnedý
Pelecanus thagus pelikán bledohlavý
Sulidae Sulovité
Morus bassanus sula biela
Morus capensis sula tmavochvostá
Morus serrator sula žltohlavá
Papasula abbotti sula čiernokrídla
Sula nebouxii sula modronohá
Sula variegata sula guánová
Sula dactylatra sula masková 
Sula granti sula oranžovozobá
Sula tasmani †  sula tasmánska
Sula sula sula červenonohá
Sula leucogaster sula hnedá
Phalacrocoracidae Kormoránovité
Phalacrocorax melanoleucos kormorán čierno-biely
Phalacrocorax africanus kormorán dlhochvostý
Phalacrocorax coronatus kormorán čelenkový
Phalacrocorax niger kormorán močiarny
Phalacrocorax pygmeus kormorán malý
Phalacrocorax perspicillatus kormorán okuliarnatý
Phalacrocorax penicillatus kormorán krátkochvostý
Phalacrocorax harrisi kormorán nelietavý
Phalacrocorax neglectus kormorán bledooký
Phalacrocorax fuscescens kormorán čiernotvárový
Phalacrocorax brasilianus kormorán olivový
Phalacrocorax auritus kormorán ušatý 
Phalacrocorax fuscicollis kormorán hnedolíci
Phalacrocorax sulcirostris kormorán ryhozobý
Phalacrocorax varius kormorán stračí
Phalacrocorax carbo kormorán veľký 
Phalacrocorax lucidus kormorán bieloprsý
Phalacrocorax capillatus kormorán vlasatý
Leucocarbo nigrogularis kormorán arabský
Leucocarbo capensis kormorán pobrežný
Leucocarbo bougainvillii kormorán guánový 
Leucocarbo magellanicus kormorán skalný
Leucocarbo pelagicus kormorán morský
Leucocarbo kenyoni † kormorán amčitský
Leucocarbo urile kormorán červenolíci
Leucocarbo aristotelis kormorán chochlatý
Leucocarbo gaimardi kormorán sivý
Leucocarbo punctatus kormorán bodkovaný
Leucocarbo featherstoni kormorán zelenolíci
Leucocarbo atriceps kormorán modrooký
Leucocarbo nivalis kormorán bielokrídly
Leucocarbo melanogenis kormorán crozetský
Leucocarbo georgianus kormorán ľadový
Leucocarbo albiventer kormorán bielobruchý
Leucocarbo bransfieldensis kormorán antarktický
Leucocarbo verrucosus kormorán kerguelenský
Leucocarbo purpurascens kormorán pôvabný
Leucocarbo carunculatus kormorán kráľovský 
Leucocarbo chalconotus kormorán bronzový
Leucocarbo onslowi kormorán chathamský
Leucocarbo campbelli kormorán čiernokrký
Leucocarbo colensoi kormorán šupinatý
Leucocarbo ranfurlyi kormorán bountský
Anhingidae Anhingovité
Anhinga anhinga anhinga jarabá 
Anhinga rufa anhinga hrdzavokrká 
Anhinga melanogaster anhinga tmavobruchá
Anhinga novaehollandiae anhinga austrálska
FALCONIFORMES DRAVCE
Cathartidae Supovcovité
Cathartes aura supovec morkovitý 
Cathartes burrovianus supovec modrohlavý 
Cathartes melambrotus supovec modrotemenný
Coragyps atratus kondor krkavcovitý 
Sarcoramphus papa kondor kráľovský
Gymnogyps californianus kondor veľkozobý 
Vultur gryphus kondor veľký 
Falconidae Sokolovité
Polyborinae Karakarorodé
Daptrius ater karakara čierna 
Ibycter americanus karakara bielobruchá 
Phalcoboenus carunculatus karakara perlavá
Phalcoboenus megalopterus karakara vrchovská
Phalcoboenus albogularis karakara bielohrdlá
Phalcoboenus australis karakara červenobruchá 
Caracara cheriway karakara chochlatá 
Caracara lutosa karakara guadalupská
Caracara plancus karakara pásikavá 
Milvago chimachima karakara čimačima 
Milvago chimango karakara čimango 
Herpetotheres cachinnans plazožrút krikľavý
Micrasturinae Sokolcorodé
Micrastur ruficollis sokolec čiarkavý 
Micrastur plumbeus sokolec pralesný
Micrastur gilvicollis sokolec dvojpásochvostý 
Micrastur mintoni sokolec plachý
Micrastur mirandollei sokolec sivochrbtý
Micrastur semitorquatus sokolec obojkový
Micrastur buckleyi sokolec bielolíci
Falconinae Sokolorodé
Spiziapteryx circumcincta belozor perličkavý 
Polihierax semitorquatus sokolík obojkový 
Polihierax insignis sokolík krátkokrídly
Microhierax caerulescens sokolík muti 
Microhierax fringillarius sokolík hrdzavobruchý
Microhierax latifrons sokolík bieločelý
Microhierax erythrogenys sokolík filipínsky
Microhierax melanoleucos sokolík čiernolíci
Falco naumanni sokol bielopazúravý 
Falco tinnunculus sokol myšiar (pustovka) 
Falco alexandri sokol juhokapverdský
Falco neglectus sokol severokapverdský
Falco newtoni sokol hrdzavochrbtý
Falco punctatus sokol bodkavý 
Falco araeus sokol seychelský
Falco moluccensis sokol škvrnitý
Falco cenchroides sokol bledohlavý 
Falco sparverius sokol pestrý 
Falco rupicoloides sokol bielooký
Falco alopex sokol lišací
Falco ardosiaceus sokol sivý 
Falco dickinsoni sokol tmavochrbtý 
Falco zoniventris sokol madagaskarský 
Falco chicquera sokol červenohlavý 
Falco vespertinus sokol kobcovitý 
Falco amurensis sokol červenonohý 
Falco eleonorae sokol ostrovný 
Falco concolor sokol bridlicový 
Falco femoralis sokol aplomado 
Falco columbarius sokol kobec 
Falco rufigularis sokol netopierožravý 
Falco deiroleucus sokol oranžovoprsý
Falco subbuteo sokol lastovičiar 
Falco cuvierii sokol hrdzavobruchý
Falco severus sokol čiernochrbtý
Falco longipennis sokol dlhokrídly
Falco novaeseelandiae sokol jastrabovitý 
Falco berigora sokol pustovkovitý 
Falco hypoleucos sokol popolavý 
Falco subniger sokol tmavý
Falco biarmicus sokol laner 
Falco jugger sokol lagar
Falco cherrug sokol rároh 
Falco altaicus sokol altajský
Falco rusticolus sokol poľovnícky 
Falco mexicanus sokol prériový
Falco peregrinus sokol sťahovavý
Falco pelegrinoides sokol hrdzavohlavý
Falco fasciinucha sokol tajtský
Accipitridae Jastrabovité
Sagittariinae Hadožrútorodé
Sagittarius serpentarius hadožrút nohatý 
Pandioninae Kršiakorodé
Pandion haliaetus kršiak rybár 
Accipitrinae Jastraborodé
Aviceda cuculoides kochláč kukučkovitý
Aviceda madagascariensis kochláč bieloprsý
Aviceda jerdoni kochláč jarabý 
Aviceda subcristata kochláč hnedochrbtý 
Aviceda leuphotes kochláč strakatý
Leptodon cayanensis luň menlivý
Leptodon forbesi luň bielogoliernatý
Chondrohierax uncinatus luň hákozobý 
Chondrohierax wilsonii luň kubánsky
Henicopernis longicauda včelárovec chvostnatý 
Henicopernis infuscatus včelárovec tmavý 
Pernis apivorus včelár lesný 
Pernis ptilorhynchus včelár chochlatý
Pernis celebensis včelár pásikavý 
Lophoictinia isura koršun svetlohlavý 
Hamirostra melanosternon koršun veľkozobý 
Elanoides forficatus koršun vidlochvostý
Macheiramphus alcinus luniak tmavý 
Gampsonyx swainsonii luniak pestrý
Elanus caeruleus luniak sivý 
Elanus axillaris luniak striebristý 
Elanus leucurus luniak bielochvostý
Elanus scriptus luniak popolavý
Chelictinia riocourii luniak vidlochvostý
Rostrhamus sociabilis hákozobec družný
Rostrhamus hamatus hákozobec modrosivý
Harpagus bidentatus hákozobec pásavý
Harpagus diodon hákozobec sivoprsý
Ictinia mississippiensis iktínia sivomodrá
Ictinia plumbea iktínia dlhokrídla 
Milvus milvus haja červená
Milvus migrans haja tmavá 
Milvus parasitus haja žltozobá
Milvus lineatus haja čiernosluchá 
Haliastur sphenurus haja hvízdavá 
Haliastur indus haja brahmanská
Haliaeetus leucogaster orliak bielobruchý
Haliaeetus sanfordi orliak hnedý 
Haliaeetus vocifer orliak jasnohlasý 
Haliaeetus vociferoides orliak bielolíci 
Haliaeetus leucoryphus orliak pásochvostý
Haliaeetus albicilla orliak morský 
Haliaeetus leucocephalus orliak bielohlavý 
Haliaeetus pelagicus orliak hrubozobý 
Ichthyophaga humilis orliak malý
Ichthyophaga ichthyaetus orliak rybár
Gypohierax angolensis orlosup strakatý
Gypaetus barbatus bradáň žltohlavý 
Neophron percnopterus zdochlinár biely 
Necrosyrtes monachus sup čiapočkatý 
Gyps africanus sup hrdzavohnedý 
Gyps bengalensis sup černastý 
Gyps indicus sup dlhozobý
Gyps tenuirostris sup tenkozobý
Gyps rueppellii sup jarabý 
Gyps himalayensis sup snežný 
Gyps fulvus sup bielohlavý 
Gyps coprotheres sup plavý
Sarcogyps calvus sup červenohlavý
Aegypius occipitalis sup červenozobý 
Aegypius monachus sup tmavohnedý
Aegypius tracheliotus sup ušatý
Circaetus gallicus hadiar krátkoprstý
Circaetus beaudouini hadiar čiarkavý
Circaetus pectoralis hadiar bielobruchý
Circaetus cinereus hadiar tmavohnedý
Circaetus fasciolatus hadiar pásikavý
Circaetus cinerascens hadiar popolavý 
Terathopius ecaudatus hadiarka krátkochvostá 
Spilornis cheela hadiar čepcový 
Spilornis abbotti hadiar vlnkavý
Spilornis asturinus hadiar bledý
Spilornis baweanus hadiar baweanský
Spilornis natunensis hadiar natunský
Spilornis perplexus hadiar sivolíci
Spilornis sipora hadiar tmavý
Spilornis minimus hadiar malý
Spilornis klossi hadiar nikobarský 
Spilornis kinabaluensis hadiar horský
Spilornis rufipectus hadiar sulaweský
Spilornis holospilus hadiar filipínsky
Spilornis elgini hadiar andamanský
Dryotriorchis spectabilis hadiar dlhochvostý 
Eutriorchis astur hadožer jastrabovitý 
Circus aeruginosus kaňa močiarna 
Circus spilonotus kaňa kapucňová
Circus approximans kaňa bažinná
Circus ranivorus kaňa žabožravá
Circus maillardi kaňa tmavochrbtá
Circus buffoni kaňa tmavá
Circus assimilis kaňa bodkovaná
Circus maurus kaňa počerná
Circus cyaneus kaňa sivá
Circus cinereus kaňa pásikavá
Circus macrourus kaňa stepná 
Circus melanoleucos kaňa strakatá
Circus pygargus kaňa popolavá
Polyboroides typus kutraňa dutinárka 
Polyboroides radiatus kutraňa madagaskarská 
Melierax metabates jastrabec pláštikový 
Melierax poliopterus jastrabec východoafrický
Melierax canorus jastrabec sivý 
Micronisus gabar jastrabec gabar
Accipiter poliogaster jastrab sivobruchý
Accipiter trivirgatus jastrab chochlatý
Accipiter griseiceps jastrab sivohlavý
Accipiter toussenelii jastrab hlasitý
Accipiter tachiro jastrab tachiro
Accipiter castanilius jastrab gaštanový
Accipiter badius jastrab šikra 
Accipiter butleri jastrab nikobarský
Accipiter brevipes jastrab krátkoprstý
Accipiter soloensis jastrab čínsky
Accipiter francesiae jastrab bledoprsý
Accipiter trinotatus jastrab trojškvrnný
Accipiter novaehollandiae jastrab menlivý
Accipiter hiogaster jastrab hrdzavobruchý
Accipiter fasciatus jastrab pásikavý
Accipiter melanochlamys jastrab pláštikový 
Accipiter albogularis jastrab bielohrdlý
Accipiter haplochrous jastrab novokaledónsky
Accipiter rufitorques jastrab ružovobruchý
Accipiter henicogrammus jastrab hnedý
Accipiter luteoschistaceus jastrab bledobruchý
Accipiter imitator jastrab čierny
Accipiter poliocephalus jastrab sivý
Accipiter princeps jastrab novobritský
Accipiter superciliosus jastrab drobný
Accipiter collaris jastrab krahuliak
Accipiter erythropus jastrab červenonohý
Accipiter minullus jastrab krahuľček 
Accipiter gularis jastrab japonský
Accipiter virgatus jastrab besra 
Accipiter nanus jastrab malý
Accipiter erythrauchen jastrab hrdzavokrký
Accipiter cirrocephalus jastrab goliernatý
Accipiter brachyurus jastrab bielobruchý
Accipiter rhodogaster jastrab ružovoprsý
Accipiter madagascariensis jastrab madagaskarský
Accipiter ovampensis jastrab ovampský 
Accipiter nisus jastrab krahulec 
Accipiter rufiventris jastrab afrotropický
Accipiter striatus jastrab čiarkavý
Accipiter chionogaster jastrab bieloprsý
Accipiter ventralis jastrab horský
Accipiter erythronemius jastrab štíhly
Accipiter cooperii jastrab čiapočkatý
Accipiter gundlachi jastrab okrovoprsý
Accipiter bicolor jastrab dvojfarebný
Accipiter chilensis jastrab čilský
Accipiter melanoleucus jastrab čierno-biely 
Accipiter henstii jastrab hnedopásikavý
Accipiter gentilis jastrab veľký 
Accipiter meyerianus jastrab tmavý
Erythrotriorchis buergersi jastrab novoguinejský
Erythrotriorchis radiatus jastrab hajovitý
Megatriorchis doriae jastrab dlhochvostý
Urotriorchis macrourus jastrab chvostnatý 
Kaupifalco monogrammicus jašteričiar pásikavý 
Butastur rufipennis saryč africký
Butastur teesa saryč bielooký 
Butastur liventer saryč sivobruchý 
Butastur indicus saryč hrdzavohnedý 
Geranospiza caerulescens azor krahuľcovitý 
Leucopternis plumbeus myšiak tmavosivý
Leucopternis schistaceus myšiak bridlicový 
Leucopternis princeps myšiak veľký
Leucopternis melanops myšiak okuliarnatý
Leucopternis kuhli myšiak čiernolíci
Leucopternis lacernulatus myšiak bielohlavý
Leucopternis semiplumbeus myšiak sivo-biely 
Leucopternis albicollis myšiak biely 
Leucopternis occidentalis myšiak čiarkavohlavý
Leucopternis polionotus myšiak pláštikový
Buteogallus aequinoctialis myšiak krabiar
Buteogallus anthracinus myšiak antracitový
Buteogallus gundlachii myšiak kubánsky
Buteogallus subtilis myšiak mangrovový
Buteogallus urubitinga myšiak urubitinga
Buteogallus meridionalis myšiak savanový 
Parabuteo unicinctus myšiak štvorfarebný
Busarellus nigricollis kaňúr hrdzavý
Geranoaetus melanoleucus myšiak aguja
Harpyhaliaetus solitarius harpyovec samotársky
Harpyhaliaetus coronatus harpyovec chochlatý 
Asturina plagiata myšiak popolavý
Buteo nitidus myšiak sivý 
Buteo magnirostris myšiak zobatý 
Buteo lineatus myšiak hrdzavokrídly
Buteo ridgwayi myšiak pestrý
Buteo platypterus myšiak širokokrídly
Buteo leucorrhous myšiak čierny 
Buteo brachyurus myšiak krátkochvostý
Buteo albigula myšiak bielohrdlý
Buteo swainsoni myšiak prériový
Buteo albicaudatus myšiak červenosedlatý 
Buteo galapagoensis myšiak ostrovný 
Buteo polyosoma myšiak menlivý
Buteo poecilochrous myšiak andský 
Buteo albonotatus myšiak tmavý
Buteo solitarius myšiak samotársky
Buteo jamaicensis myšiak hrdzavochvostý 
Buteo ventralis myšiak červenkavý
Buteo buteo myšiak hôrny 
Buteo refectus myšiak himalájsky
Buteo japonicus myšiak nosuri
Buteo oreophilus myšiak vrchovský
Buteo trizonatus myšiak kapský
Buteo brachypterus myšiak krátkokrídly
Buteo rufinus myšiak hrdzavý
Buteo hemilasius myšiak východný
Buteo regalis myšiak bielochvostý 
Buteo lagopus myšiak severský 
Buteo auguralis myšiak sliedivý
Buteo augur myšiak augurský
Buteo archeri myšiak somálsky
Buteo rufofuscus myšiak šakalohlasý 
Morphnus guianensis harpya strakatá 
Harpia harpyja harpya opičiarka
Harpyopsis novaeguineae harpya novoguinejská
Pithecophaga jefferyi opičiar veľkozobý 
Ictinaetus malayensis orol štíhly
Aquila pomarina orol krikľavý
Aquila hastata orol indický
Aquila clanga orol hrubozobý 
Aquila rapax orol bronzový 
Aquila nipalensis orol stepný 
Aquila adalberti orol iberský
Aquila heliaca orol kráľovský
Aquila gurneyi orol tmavý
Aquila chrysaetos orol skalný
Aquila audax orol klinochvostý
Aquila verreauxii orol sedlatý 
Aquila wahlbergi orol savanový 
Hieraaetus fasciatus orol jastrabovitý 
Hieraaetus spilogaster orol škvrnitoprsý
Hieraaetus pennatus orol malý 
Hieraaetus morphnoides orol menlivý 
Hieraaetus ayresii orol holubiar
Hieraaetus kienerii orol hrdzavobruchý
Polemaetus bellicosus orol bojovný 
Spizastur melanoleucus orlovec čiapočkatý
Lophaetus occipitalis orol dlhochochlý 
Spizaetus africanus orlovec pláštikatý
Spizaetus cirrhatus orlovec viactvarý 
Spizaetus limnaeetus orlovec menlivý
Spizaetus floris orlovec floreský
Spizaetus nipalensis orlovec hnedosivý
Spizaetus alboniger orlovec vrchovský
Spizaetus bartelsi orlovec pralesný
Spizaetus lanceolatus orlovec krahuľcovitý
Spizaetus philippensis orlovec filipínsky
Spizaetus nanus orlovec malý
Spizaetus tyrannus orlovec tmavý
Spizaetus ornatus orlovec ozdobný 
Stephanoaetus coronatus orol korunkatý 
Oroaetus isidori orlovec hrdzavobruchý


Today, there have been 2 visitors (17 hits) on this page!
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=